GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN MENKUL MAL SATIŞ İLANI

MENKUL MALIN ( ARACIN )

1.SATIŞIN

2.SATIŞIN

 

D.NO

PLAKASI

MODELİ

MARKASI

CİNSİ, DİĞER ÖZELLİKLERİ.

SATIŞ DEĞERİ

                   TL

TARİHİ -              SAATİ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.04.2014         

  Çarşamba           

      Saat                    

     10.00                   

                             

                         

TARİHİ-

SAATİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16.04.2014

  Çarşamba

      Saat

     10.00

 

 

2014/06

 

38 DY 355

 

2010

 

Dacıa-Logan MCV -AMB 1,5 DCİ

Siyah renkli,panelvan,dizel araç, Anahtarı var,ruhsatı yok.Sigorta geçerlik

tarihi17.09.2014 Fenni muayenesi yok.

 

        20.000.

 

 

2014/07

 

38 AC 449

 

1974

 

Volkswagen 1303

Otomobil

Kırmızı renkli,Aracın Ruhsat ve anahtarı yoktur.Sigortası yok,fenni muayene geçerlik tarihi  01.10.2015

 

          5.000.

 

 

 

 

2014/08

 

 

 

01 BHV 60

 

 

 

1996

 

 

Fort-Escort 1,3

Otomobil

Beyaz renkli benzinli,ön sağ çamurluk ezik,ön tampon  hasarlı,sağ ayna kırık,teybi var,anahtar,ruhsat yok.Sigortası yok,fenni muayene geç.tarihi 07.07.2014

 

          

        

          5.000.

 

 

 

2014/09

 

 

38 DL 259

 

 

1976

 

 

 

Volkswagen Minübüs

Kırmızı-Beyaz renkli,lpg li iç döşeme var,çalışır durumda lastikler iyi anahtar ve ruhsa yok.Sigorta ve fenni mua yenesi yok.

 

        4.000.

 

 

 

2014/10

                                 

 

38 NC 721

 

 

1985

 

 

 

Isuzu Kamyonet

Beyaz  renkli kamyonet,ön sağ lastik patlak,oto teybi yok,anahtarı,ruhsatı yok. Sigorta geçerlik tarihi 02.08.2014  Fenni muayene geçerlik tarihi 06.08.2014

            

          5.000.

 

 

 

2013/11

 

 

38 LP 754

 

 

1996

 

 

Fort-Transit Minübüs

Gri renkli,ön tekerlek ve ön takımlarda eksiklikler var,

kasasının muhtelif yerleri ha

sarlı,hurda vaziyette aracın  ruhsatı ve anahtarı  yok.Sigor ta ve fenni muayenesi yok.

 

 

          2.000.

 

 

 

2014/12

 

 

38 NF 531

 

 

1974

 

 

Fargo D-200 Kamyonet

Kırmızı renkli,kamyonet. Motorunda sökükler var, lastikler yarık,araç hurda vaziyette anahtar ve ruhsatı yok Sigorta ve Fenni muayenesi yok.

                 

              

          1.000.

 

 

 

2014/13

 

 

38 EH 815

 

 

 

1997

 

İveco DAİLY 35/10

KAMYONET

Kırmızı renkli,  İveco marka arkası çift dingilli,kapalı tenteli kasa, boyası soluk,anahtar ve ruhsatı yok.Sigortası ve fenni muayenesi yok.

 

 

        12.000.

 

 

 

2014/14

 

 

35 AFV 78

 

 

1992

 

Renault R 1339 TSW LPG.li

 Otomobil.

Beyaz renkli,Renault marka

hususi otomobil lpg(benzinli) Anahtar ve ruhsatı var. Sigorta geçerlik tarihi 07.11.2014 fenni muayene geçerlik tarihi 08.10.2014

 

 

          6.000.

 

 

 

2014/15

 

 

34 SAS 39

 

 

 

2003

 

 

OPEL VECTRA

Otomobil

Siyah renkli, boyası solmuş,

lastikleri inmiş, sanruflu, anahtarı, var,ruhsatı yok.sigorta geçerlik tarihi 22.11.2014 fenni muayene geçerlik .tarihi 21.07.2014

 

  

       14.000.

 

 

 

2014/16

 

 

38 DD 847

 

 

1997

 

 

BMW 520 İA OTOMATİK  Otomobil.

Lacivert renkli,sol ön kapı açılıp kapanmıyor,sol arka bagaj kapağı ezik,aracın anahtar ve ruhsatı yok.Sigortası ve fenni muayenesi yok.

 

 

       22.000.

 

      

Müdürlüğümüz  tarafından yukarıda özellikleri  yazılı araçlar  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun hükümlerine göre  satışı belirtilen gün ve saatte “Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ” adresindeki Gevher  Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğünde  İcra Satış Servisinde yapılacaktır.

1-38 DY 355 plakalı araç Vuslat OtoparkiSeyit Gazi Mah.Mahmutpaşa Cad.No:6  Melikgazi-Kayseri” Adresinde; 38 LP 754, 38 NF 531 Plakalı araçlar Kayseri Oto Sanatkarları Odası Otopark İşletmesi”Yeni San.Bölgesi, 5.Cadde No:63/E Kocasinan/KAYSERİ adresinde, 38 AC 449-01 BHV 60 Plakalı araç Birdal Otopark; Osman Kavuncu Mah.Kevser Cad.No:32  Melikgazi/KAYSERİ  adresinde 38DL259-38NC721plakalı araçlar Güven Otopark“Plevne Mah.Akşemsettin Cad.(DMO yanı)Kocasinan/KAYSERİ ,38 EH 815-35 AFV 78 plakalı araçlar  Işık Otoparkı “Talas Cad.Endüstri Yapı Meslek Lisesi Oto Parkı Yanı Melikgazi/KAYSERİ,34 SAS 39-38 DD 847  plakalı araçlar Umut Otoparkı “Yeşil Mah.Bebek Cad.No:2 Kocasinan/KAYSERİ adresinde olup, alıcılar söz konusu araçları buralarda görebilirler.

2-Satışa iştirak edeceklerin yanlarında;Nüfus Cüzdanı, yasal kimlik belgesi (T.C. Kimlik numarasının bilinmesi şarttır),katılımın tüzel kişiler adına olması halinde “Yetki Belgesinin” aslının veya onaylı suretinin bulundurularak ihale saatinden önce Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.Aksi halde ihaleye alınmayacaktır.

3-Satış bedeli peşin olup,birinci ihalede alıcı çıkmadığı veya biçilen değerin % 75'ine talipli çıkmadığı taktirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılarak en fazla fiyat verene satılacaktır. Satış bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak Katma Değer Vergisi,Damga Vergisi alıcıya aittir

4-Açık artırmada en çok fiyat artıran satış bedelinin tamamını ödemediği veya talebinden vazgeçtiği taktirde;6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanunun 86'ncı maddesine göre işlem yapılır, (86.Mad. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunun kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisini terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilmediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.) İkinci artırmada ihale edilen menkule alıcı çıkmazsa ayrıca birinci ihale bedeli ile diğer zararlar, birinci ihale edilen kişiden alınır. İkinci ihalede de alıcı çıkmaz veya satış yapılamaz ise ikinci ihale tarihinden 15 gün sonra altı ay içerisinde pazarlık usulü ile satış yapılacaktır.

5-Satış saatinden önce hacze konu vergi borcunun tamamı ödenirse menkul mal satıştan çekilir. Ayrıca ihale, satış ve mal teslimi süresi içinde, dosya üzerinde süre, süreç ve yasal işlem eksikliğinin tespit olunması halinde komisyonca satış iptal edilerek mal teslim edilmez.

6-Satışa iştirak edeceklerin satış şartlarını görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup,alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez.

7-Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, geçmiş fenni muayene ücreti ile muayene ücretine ilişkin aylık %5 fazlalar alıcıya aittir. KDV oranı otomobilde %1, diğer araçlarda %18'dir. Damga Vergisi 4 nüsha olan Araç Satış Tutanağının her nüshası için binde 5,69 olarak tahsil edilir.  Başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine müracaatları ilan olunur.  11/03/2014

Belgin AKYÜZ

Vergi Dairesi Müdürü